Районният прокурор на Пловдив Гергана Мутафова разпореди пълна проверка на фирмите за търговия с препарати за растителна защита на територията на общините -   Пловдив, Родопи, Марица, Куклен, Перущица, Кричим, Стамболийски, Съединение, Калояново, Хисар, Брезово и Раковски, съобщи на сайта си Прокуратурата на Република България.
 
Проверката ще бъде извършена съвместно от служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив, на Областната дирекция по безопасност на храните и на Националната агенция по приходите.  Повод за проверката са публикации и сигнали в средствата за масова информация, които съдържат данни за допускани закононарушения при съхраняването, търговията и употребата на препарати за растителна защита. 
 
В разпореждането на районния прокурор на гр. Пловдив – Гергана Мутафова е посочено, че предмет на проверката е цялостната дейност на фирмите, които осъществяват търговия с препарати за растителна защита, нормативната база, по която извършват дейността си и законосъобразността на извършените продажби. Периодът, който ще бъде ревизиран е от 1 септември 2015 г. до момента.
 
Срокът за приключването е едномесечен. Резултатите от проверката ще бъдат докладвани в Районна прокуратура-Пловдив, където ще се преценят по нататъшните действия с оглед установяване на евентуални закононарушения с цел подобряване на обществената среда при търговията с опасни препарати за растителна защита.