В момента Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е монополист при издаването на сертификати за българските семена. Ето защо е необходимо да се задейства Наредбата, която ще позволи частни лаборатории и апробатори да извършват сертификацията.

За това настояват от Националната асоциация за семена, чиито членове днес проведоха среща със земеделския министър Димитър Греков по негова инициатива, предаде репортер на Фермер.БГ.

Семепроизводството на България е важен отрасъл за селското ни стопанство, който през последните години изостана на заден план, затова реших да подам ръка на асоциацията на семената, каза министър Греков.

В България няма нито един семепроизводител, който може да се издържа само и единствено от производство или заготовки на семена, каза по време на срещата Тодор Губатов, председател на Асоциацията.

Той каза още, че производството на семена в България е почти изчезнал бранш. Липсата на производство на семена в страната доведе до драстично увеличение на цената им. За засяване на площите със слънчоглед в България  (около 7 млн. дка) са необходими минимум 280 хил. торби. Загубата на земеделците от закупуване на семена от чужбина, а не от България, е над 33 млн. лв. За засяване на площите с царевица (около 3 млн. дка) са необходими 230 хил. торби. Загубата за земеделието  тук е над 22 млн. лв – тя се изразява в разликата при цените от закупените семена от България и тези отвън. За рапицата разликата е 11 млн. лв. Това са само 3 култури, които обхващат по-малко от половината площи в страната, обясни Тодор Губатов.
 


Губатов посочи още, че фирмите-вносители продават по-скъпи семена, не дотам качествени и пригодни за българските почвено-климатични условия, което води и до повишаване на себестойността на произвежданата от фермерите зърнена продукция и редуцира приходите им. Пада и качеството на произведеното зърно. В момента България е изцяло зависима от сортовата структура на останалите държави. Вместо да печели от производството на семена, българският пазар се е превърнал в консуматор на чужди такива, посочиха още от Асоциацията за семена.
 

Семепроизводството в България има силни традиции, коментира проф Димитър Греков. Имаме Институти, които се занимават не само с производството на полски, но и на зеленчукови култури и в миналото сме изнасяли значително количесво семена. През последните години обаче има проблеми, които спъват семепроизводството в страната и позволяват в страната да навлязат чужди семена. Това не е лошо, но трябва да се подкрепя и българското производство. Важно е българските земеделци да работят със семена, които да се адаптират към дадените климатични и почвени условия, посочи министър Димитър Греков.

Министърът предложи след един месец да се срещне отново с асоциацията.


© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!