По оперативни данни на земеделското министерство производството на пъпеши, домати и пипер намалява с между 7,3% и 41,8% на годишна база. Най-значителен спад е налице при пипера, поради съществено намаление както на реколтираните площи, така и на средния добив.

Оранжериите ще теглят напред зеленчукопроизводството

Продукцията от дини е съответно с 31,7% и със 7,3% над нивото отпреди една година. Към момента, средните добиви от пъпеши, домати и пипер са с между 12,3% и 19,4% по-ниски спрямо миналата година, докато тези от дини и картофи са съответно с 6,6% и 10,8% по-високи.