6 134 496 тона е произведеното количество на пшеница и лимец  за реколта 2017 г. от реколтирани 1 147 283 ха. Това стана ясно от предварителни резултати на отдел „Агростатистика“ за реколта 2017 г.
 
 
Средният добив е 5 347 кг/ха.
 
Производството на ечемик достига 586 435 тона от реколтирани 125 942 ха, при среден добив 4 656 кг/ха.
 
131 056 тона е произведено количество фуражен грах-зърно от 44 945 ха, при среден добив от 2 916 кг/ха за реколта 2017.
 
Реколтираните площи с рапица са 160 650 ха, а произведените количества са 478 987 тона, при среден добив от 2 982 кг/ха.