Прогнозата на USDA за световното производство на ечемик този месец, поради намаление в Русия, се връща на нивата от месец ноември, когато то бе прогнозирано на 141,66 млн. тона, пише в доклад на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Крайните запаси вървят надолу от 18,83 млн.тона през изминалия месец на 17,94 млн.тона през месец януари, според доклада на USDA.
 
Според прогнозите на „Стратиджи Грейнс“ за месец януари продукцията от ечемик в ЕС продължава да върви надолу с 0,3 млн.тона до 58,4 млн.тона. Намалението се дължи на Великобритания (-0,2 млн.тона) поради по-ниски от очакваните добиви, както и Франция и Латвия (30 хил.тона всяка). 
 
Очаква се европейската продукция от ечемик през 2017/18 да е с 1,6 млн.тона по-ниска от тази през 2016/17. Испания е отчела най-големия спад през годините (-3,5 млн.тона заради суша). Отчита се малък спад от година на година и в Унгария, Чехия, Румъния и България (с 0,2 млн.тона всяка). Според прогнозите на ЕК, продукцията на ечемик в ЕС е леко занижена с 0,2 млн.тона (58,6 млн.тона), което е с 1,3% по-ниско производство от 2016/17 г., а крайните запаси са в размер на 6,7 млн.тона.