Засетите площи с пшеница през пазарната 2018/19 година в световен мащаб ще останат подобни на предишната година – 217 млн. хектара. 
 
 
Очакват се по-ниски добиви в Черноморския регион, докато в ЕС, Канада и САЩ може да има незначително увеличение, но общото производство ще спадне с 2% до 744 млн. т през 2018 г.
 
Това показват първоначални данни на Министерството на земеделието на САЩ (USDA), Strategie Grains и други организации, цитирани в месечния бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
Средните цени за годишната реколта 2017/18 по оценки на САРА ще бъдат: хлебна пшеница – 275 лв./т, фуражна пшеница – 264 лв./т, ечемик – 255 лв./т, царевица – 272 лв./т, слънчоглед – 558 лв./т и рапица – 680 лв./т.
 
Тези средногодишни цени в сравнение с предходната година ще се окажат с 3-4% по-високи при фуражната пшеница, ечемика и рапицата, но ще са по-ниски при хлебната пшеница, царевицата и най-вече при слънчогледа, където спадът ще бъде с 14%.
 
 
Текущият баланс за пшеница към края на март 2018 г. по оценки на САРА, е за остатък приблизително 0.7 млн. т. При ечемика наличността е около 220 хил. т. При царевицата, наличността се оценява на 900 хил. т.
 
Анализът на Центъра показва, че има силна връзка между изкупните цени на пшеница в България, с тези във Франция и FOB цените от Украйна. Но българската цена по-силно се детерминира от цените във Франция, отколкото с тази в Украйна, в съотношение 0.71 към 0.64. 
 
В същото време френската и украинската цена са свързани по-силно, отколкото същите с българската, като коефициентът на детерминация е 0.75.
 
Източник: indexmundi.com
 
За последните 10 години тенденциите при площите с пшеница в Русия, Украйна и Казахстан значително се различават. В Русия те се увеличават от 24.4 млн. хектара през 2007 г. до 27.9 млн. хектара през 2017 г. В Украйна увеличението е незначително - само 1%, от 6.3 млн. хектара на 6.4 млн. хектара.
 
В Казахстан се отчита спад от 12.9 млн. хектара до 12.0 млн. хектара. Най-високи средни добиви при пшеницата през 2017 г. се постигат в Украйна – 4.11 т/хектар, в Русия – 3.1 т/хектар, а в Казахстан - едва 1.25 т/хектар.
 
От средата на март 2018 г. се отбелязва нов ръст в цените на пшеницата и царевицата, най-вече заради търсене от различни импортьори. Цените на хлебна пшеница от Черно море вече са около 205-210 долара/т, а на фуражната – 195-200 долара/т.
Царевицата отбелязва най-висок скок и ФОБ цените нарастват до около 200-205 долара/т.
 
Първоначалните оценки на USDA за изкупните цени на царевицата в САЩ за новата реколта са за слабо увеличение от 3% в сравнение с 2017/18 до 0.13 долара/кг. Ако доларът не претърпи някакъв по-голям спад през времето на търгуване на новата реколта, може да очакваме по-високи цени на царевицата в Европа.