Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков ще назначи проверка в Държавен фонд Земеделие във връзка с твърдение на председателя на РЗС Яне Янев, че акредитацията на ДФЗ-Разплащателна агенция може да бъде отнета. Твърдението е разпространено чрез открито писмо на Янев, в което се посочват и конкретни въпроси, свързани „нерегламентирани записи“, „парични бонуси“, „конфликт на интереси“ и др.

„По отношение на откритото писмо на г-н Яне Янев държим да уточним, че е необходима проверка на повдигнатите в него твърдения, която ще бъде направена по разпореждане от министъра на земеделието и храните. Важно е да отбележим, че министър Греков като председател на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/ формира политиката за подкрепа на земеделските производители в България, но няма отношение към администрирането на работата на фонда“, посочиха в официално становище от МЗХ.

Фермер.БГ публикува и пълния текст на отвореното писмо на председателя на РЗС Яне Янев:

„Уважаеми г-н Министър,

Българското общество тъне в неведение по отношение на състоянието на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Това е агенцията, която разпределя най-големия финансов ресурс от евросредства и би следвало не само земеделските производители и фермерите, но и всички български граждани да са наясно какво се случва с нея.

Напоследък в медийното пространство витаят само догадки за масова чистка и за това, че от близо 1000 проекта по инвестиционните мерки над 550 ще пропаднат, а 2014 г. ще бъде нулева за агроекология и биологично производство.

Във връзка с това, г-н Министър, чрез открито писмо отправям към Вас следните въпроси, за които обществото би следвало незабавно да бъде информирано:

Има ли проблеми във взаимоотношенията между ръководеното от Вас министерство и Държавен фонд „Земеделие”?

След като дълго време се провежда процедура по одитиране на ДФЗ, Вие като принципал, който се отчита пред обществото чрез средствата на парламентарния контрол, информиран ли сте за хода на одита и констатациите му до момента?

Имате ли информация дали служители или ръководството на ДФЗ са отказвали съдействие на одитиращите и има ли скрити документи от проверяващите?

Считате ли за нормално от гледище на Закона за държавния служител и не поражда ли конфликт на интереси фактът, че изпълнителният директор и заместничката му живеят на семейни начала?

Защо все още не е назначен четвърти заместник изпълнителен директор на ДФЗ-РА? И каква беше истинската причина да бъде оттеглен от тази позиция сегашният заместник-кмет на община Сандански?

Какъв е размерът на допълнителното материално стимулиране, което са получили определени служители на ДФЗ през м. декември 2013 г. и съгласувано ли е то с Вас в качеството Ви на председател на УС на ДФЗ? На колко възлиза общият размер на раздадените парични бонуси?

Колко директори на дирекции и началници на отдели на ДФЗ са получили отрицателни атестационни оценки и колко от тях са понижени в ранг или освободени? В тази връзка гарантиран ли е административният капацитет на ДФЗ-РА за новия програмен период 2014-2020 г.?

Разполагате ли с информация за нерегламентирани записи на неофициални срещи, на които сте присъствали Вие, началникът на кабинета Ви и служители на РА и МЗХ, правени от ръководството на ДФЗ?

Защо повече от месец ДФЗ-РА отказва да отговори на въпросите, поставени в писмото на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК?

Наясно ли сте с нерегламентираните бизнес отношения: Калина Илиева – Виолета Александрова – Мирослав Николов?

Как смятате да градите авторитет, г-н Министър, след като за щяло и нещяло семейството системно манипулира служителите на ДФЗ-РА със следното внушение цитирам: „Димитър Греков е пътник! След няколко седмици няма да е министър.” ?

Надявам се, че ще обърнете сериозно внимание на така поставените от мен въпроси и ще намерите подходящ начин да информирате по тях българското общество.

Позволявам си да изразя моите опасения, че ако не се вземат спешни мерки, реално съществува възможността да бъде отнета акредитацията на Разплащателната агенция, което би било небивал прецедент от началото на членството на България в ЕС. Точно в момента между двата програмни периода това би било сериозен удар върху интересите на българските граждани и би лишило българската икономика от огромната финансовата помощ по схемите за подпомагане на ДФЗ-РА.

С това мое открито писмо не искам да предизвикам каквито и да е било трусове в РА. Напротив, считам, че трябва да се предприемат бързи действия за решаване на проблемите с цел укрепване на административния капацитет и преодоляването на каквото и да е било недоверие на ЕК към ДФЗ. С отправените въпроси не желая да засегна редовите служители на ДФЗ-РА, защото в по-голямата си част те са честни и почтени хора и също са вдигнали ръце от странното семейство.

С уважение,
ЯНЕ ЯНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЗС"
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!