Евродепутат Момчил Неков внесе в министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) проект на наредба за въвеждане на термин за качество „планински продукт“ в България, съобщиха от пресофиса на Неков.
 
 
С цел насочване вниманието към планинските райони, през 2012 г. се поставиха основите на незадължителния термин за качество „планински продукт“ с приемането на Регламент (ЕС)1151/2012 от 21 ноември 2012 г., и които бяха допълнени от Делегиран регламент (ЕС) 665/2014 от 11 март 2014 г. 
 
„През последните 1-2 години няколко държави членки на ЕС (Италия, Франция, Румъния и Австрия) вече се възползваха от възможността да въведат този термин, за да могата да се възползват от схемите на Европейския съюз. Затова аз се ангажирах и в България да бъде въведено означението „планински продукт", заяви Неков.
 
По думите му 40% от територията на България е с планински и полупланински релеф и страната ни трябва да се възползва от възможността  да въведе термина „планински продукт.   
 
Българско сирене, мед, билки, месни продукти, произведени в планински райони са потенциални носители на престижното означение.
 
Въвеждането на подобен тип означения ще даде на продуктите видимост, гаранция за качество и произход, защита срещу имитации и злоупотреби, възможност за финансиране по линия на ОСП и ПРСР, с което да се даде допълнителен тласък за местното производство в планинските райони.
 
Съобразно изготвеното предложение термина за качество „планински продукт“ може да се използва от производителите на храни, регистрирани и признати като такива съобразно законодателството на Република България. Терминът може да се използва за растителни продукти, пчелни продукти и за животински продукти различни от пчелните. Тя цели да бъдат обхванати по логичен начин всички производители в планинските райони, както и селища, чиито землища също са с планински характер и представляват естествено продължение или част от планински райони. 
 
В Наредбата се предлага контролът и координацията да се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), имайки предвид, че тя прилага националното и европейското законодателство относно безопасността на храните.
 
„Самата проектонаредба е по западноевропейски модел. Подхожда се със заявка от страна на производителя, че иска да използва термин за качество „планински продукт", попълва се декларация, че ще изпълнява реално тези изисквания, затова бюрокрацията е много малка", коментира Неков. 
 
В наредбата са предвидени и санкции. Примерно, ако се установи нередност на производителя, ще се отнеме правото му да ползва термина „планински продукт“ за период от 5 години.
 
Снимка:mnekov.eu
 
Според социологическо проучване, поръчано от евродепутата, 94 % от българите са на мнение, че планинските продукти са с много по-добри вкусови качества и са по-здравословни от тези, произведени в равнинните територии. Резултатите от проучването показват положителното отношение и очаквания на българските граждани към въвеждане на термина „планински продукт“.
 
„Надявам се проектонаредбата да бъде разгледана в най-кратки срокове и до края на годината да можем да се поздравим с такъв термин за качество – „планински продукт", заключи Неков.