Единствено вишисти със степен „магистър" по ветеринарна медицина ще може да извършват дезинфекция, дезинсекция или дератизация в промишлените свинеферми, птицекомбинати и люпилни.

Още нови случаи на Африканска чума при диви свине в Шуменско

Това предвиждат промени в Наредба 1 от 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД), предложени за обществено обсъждане на сайта на земеделското министерство.

Наредбата е издадена съвместно от министрите на земеделието и на здравеопазването.

„Предложението е изготвено от Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България, Асоциацията на свиневъдите в България и Съюза на птицевъдите в България. Трите животновъдни асоциации изразяват затруднения относно прилагането и изпълнението на Наредбата“, обясни аграрното министерство. 

Асоциациите са поискали промените във връзка с високото ниво на биосигурност в свинекомплексите, птицефермите и люпилните за птици. Мерките там не допускат външни фирми и лица да извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

„Тези обекти постоянно са подложени на епизоотичен риск. Това е особено показателно в момента с оглед сложната епизоотична обстановка в Европа по отношение на Африканската чума по свинете (АЧС) и Инфлуенцата по птиците“, допълват от ведомството.

Мотивите подчертават, че продължава разпространението на АЧС в Източна и Централна Европа, като заболяването навлезе и в нашата територия. То се разпространява се бързо и обхваща големи свиневъдни ферми. 

Продължава и констатирането на нови огнища на инфлуенцата по птиците. И двете заболявания причиняват тежки икономически загуби на отраслите и на икономиката като цяло.

Затова проектът за промени предвиждат специални правила за извършването на дезинфекции, дезинсекции и дератизации в свинекомплекси, птицеферми и люпилни за птици. Тези обекти ще трябва да имат специално разработени програми, които да отговарят на определени изисквания. 

Програмите ще трябва да съдържат: цели; методи и средства за извършване на ДДД; изисквания към лицата, които извършват ДДД; инструкции за безопасност при работа и съхранение на биоциди; методи и средства за установяване на ефективността от проведените ДДД мероприятия; коригиращи действия; изисквания към документацията.

Новите програми ще бъдат одобрявани от Българската агенция по безопасност на храните.
Срокът за обществено обсъжда на проекта за промени в Наредбата е до 14 ноември тази година.