Земеделският министър Румен Порожанов ще внесе в парламента до 24 януари информация за действието на спорните промени в Наредба № 3 за прилагането на Схемите за директни плащания, които създадоха проблеми на десетки животновъди.
 
 
Въпросът към министъра по темата е внесен от депутата от „БСП за България“ проф. Светла Бъчварова на 16 януари.
 
Тя припомня, че миналата година бяха направени значителни промени в Наредба № 3 от 2015 г. в частта прецизиране на изискванията на земеделските стопани относно доказване на продукция в сектор животновъдство - мляко или приплоди.
 
„Това допълнително изискване към животновъдите доведе до сериозно напрежение в сектора, а част от текстовете на наредбата бяха атакувани в съда“, подчертава проф. Бъчварова.
 
 
 
В допълнение тя посочва, че през тази година не се предвижда промяна в изискванията към земеделските стопани и не се предлагат съществени промени в проекта на наредба, който е публикуван за публично обсъждане на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Във връзка с това депутатът иска писмена информация какъв е броят на кандидатствалите земеделски стопани през 2017 г. и на отчетената продукция по направленията схема за обвързано подпомагане на млечни крави, схема за обвързано подпомагане на млечни крави под селекционен контрол и схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол.
 
Проф. Бъчварова пита също какъв е финансовият ресурс за подпомагане по схемите за 2017 г. на база отчетената продукция и какъв е бил броят на земеделските стопани по същите направления през 2016 г.
 
 
Животновъди от различни краища на страната, лишени от субсидии за миналата година заради проблеми с документи, се събраха на протест в София на 15 януари. Те изтъкнаха, че нямат възможност да осигурят фактури за продадено мляко, когато мандрите или търговците отказват да им ги подпишат. Така сивата икономика в сектора директно ощетява фермерите.
 
По-късно протестиращите получиха уверения от представители на МЗХГ, че до 22 януари ще получат отговори на молбите си, които подадоха в края на декември, за да им бъдат отпуснати субсидии на глава животно.