Приемът по Националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) продължава до днес, 15 май.
 
 
Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител.
 
Схемата е нотифицирана пред Европейската комисия през юни 2015 г. и е със срок на прилагане до 2020 година. Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите на територията на България.
 
Заявления по схемата ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ. 
 
До 31 май земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения.  Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта е до 22 юни 2018 г.