По оперативни данни, към 28.09.2017 г. са прибрани 1 714,8 хил. тона слънчоглед и 1 424,8 хил. тона царевица, съобщиха от земеделското министерство. 
 
Спрямо аналогичния период на предходната година това е съответно със 7,2% и 1,9% повече. Увеличението и при двете култури се дължи главно на отчетения по- висок среден добив, като при слънчогледа това е комбинирано и с по-бърз темп на прибиране на реколтата, при близо 7%-но увеличение на площите за реколтиране.