Бройлерите са бизнес с много рискове и силна конкуренция, но и в този бранш настъпват промени.

Произвеждаме повече напук на птичия грип

През следващите години може да се очаква ръст на алтернативните сегменти на пазара на бройлери. Днес е разумно „да бъдеш различен“, като излезеш от рамките на масовото производство.

Ако се занимавате с птицевъдство в Европа, знаете, че нашият пазар действително се различава от останалия свят, пише в своя статия Питър ван Хорн, икономист по птицевъдство в университета Вагенинген, съобщава poultryworld.net.

ЕС: Най-скъпата производствена площадка

Неотдавна работих с голяма база данни, сравнявайки производствените разходи на всички основни страни производителки на птици в цял свят, казва експертът. Той е стигнал до следния извод: Европа е най-скъпото място на планетата за масово отглеждане на бройлери.

Питър ван Хорн: "Производителите трябва да спазват най-строги правила и норми, сблъсквайки се с натиска от страна на организации, защитаващи животните, и трябва да работят в условия на високи цени на земята и повече разходи за работна ръка."

Средната стойност на производство на бройлери възлиза на 0,825 евро за килограм живо тегло или 1,46 евро с включени разходи за преработка.

Конкуренти, като Бразилия и Украйна, могат да произведат същото пиле за 0,38 евро и имат преимущество в себестойността от 22-24%. Дори когато тези страни са длъжни напълно да заплатят вносните такси в ЕС, те остават конкурентоспособни и излизат на печалба.  

Бавнорастящите бройлери – това е добавена стойност

Отчитайки всички допълнителни фактори за стойността на производството на бройлери в ЕС, конкуренцията по себестойност на пазара на едро винаги ще бъде тежка.

Преходът към бройлери, които растат по-бавно и позволяват да се постигне по-високо ниво на благосъстояние на птиците, дава на европейската промишленост шанс за повишаване на ценността на производствените разходи, сравнено с обичайните бързорастящи бройлери.

По този начин фермерите не само ще отговорят на обществените очаквания за хуманно отглеждане на животните, но ще могат също да разчитат на по-добри цени.