Предстои изчистване на около 76 000 животновъдни обекта от Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните – „ВетИС“. Справка сочи, че те не са имали никаква активност за период от 3 години.

Вижте кои фермери ще получат de minimis

„В рамките на тази година ще актуализираме и надградим Национална информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на  движенията и контрол на здравния статус на животните ВетИС“, заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на заседание на Консултативния съвет по животновъдство


По думите й, в момента тече процес на изясняване са финансовите инструменти, за да се случи това. 

Снимка: Данни на МЗХГ


Министър Танева подчерта, че всички проверки, които установяват драстични разминавания относно регистрацията и идентификацията на животни, водят до създаване на неувереност в органите, които решават за субсидирането на сектора. Тя даде пример с проверка в животновъден обект, в който от 400 животни, които трябва да са налични са липсвали 314. 


Десислава Танева: С ресурса, с който разполага министерството, няма как да бъдат проверявани всички стопанства на място. На принципа на получени сигнали и на случаен принцип, тези проверки ще продължават, заедно с експерти от БАБХ.


От началото на 2019 г. до 31 май включително идентифицирани и въведени в системата са 80 815 едри преживни животни, 209 099 дребни преживни животни, 40 317 свине, 1 681 еднокопитни и 208 370 пчелни семейства. Извършени са и пролетните профилактични прегледи на пчелните семейства. Срокът за това беше удължен до 31 май 2019 г., заради лошите метеорологични условия  и информацията за тях е в процес на обобщаване.