В рамките на Съвета по земеделие, който се проведе на 18 юни в Люксембург, Франция предложи секторът за производство на фуражи да се превърне в канал за усвояване на запасите от обезмаслено мляко на прах, които затрудняват пазара. 
 
 
Франция предложи провеждане на тръжна процедура за продажба на запаси от обезмаслено мляко на прах, натрупани чрез публична интервенция (около 350 000 тона), само за храна за животни. По този начин ще се осигури "видимост за операторите и пазара, която в момента е жизненоважна". 
 
Интервенционните запаси, натрупани по време на кризата с млякото през 2015-2017 г., са в тежест за европейския пазар от месеци. Цената на обезмасленото мляко на прах днес е от порядъка на 1,35 - 1,37 евро на тон - исторически ниско ниво, което съответства на около 80% от интервенционната цена, посочва френското съобщение. Комисията се опитва от края на 2017 г. да реализира някои от тези запаси на пазара. До март обаче тръжните процедури са били успешни само при продажбата на малки количества "при минимални цени на дребно, които продължават да падат", твърдят френските експерти. 
 
Получените през април оферти са довели до продажбата на над 24 000 тона на малко по-висока цена, отколкото през март. Въпреки това, запасите ще продължат да затрудняват пазара за дълго време, което прави невъзможно възстановяването на ценовите нива. Затова Франция предлага да се проведе специална тръжна процедура за продажба на най-старите запаси от мляко на прах за храна за животни, като се предвиди разпоредба, гарантираща, че продадените количества няма да се върнат обратно в хранителната верига за човешка консумация. Влагането на тези количества в храни за малки прасенца, прасета за клане и домашни птици може да осигури техния пазар.