Вече сме пуснали писма до всички асоциации, които са изразили мнение в публичното обсъждане на поземления закон. Ще направим
работна група, защото нещата са много деликатни.
 
 
Когато става дума за пари и земя, интересите са много разнопосочни. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, съобщи пресофиса на министерството на земеделието. 
 
Според министъра към момента няма нужда от бързане. „Имаме законова рамка, която работи, ще помолим за удължаване на срока за внасяне на закона в Народното събрание“, посочи той. 
 
По отношение на Общата селскостопанска политика (ОСП) министър Порожанов коментира, че в момента има много документи, които са на дневен ред в Брюксел. Най-важен е този за многогодишната финансова рамка, който се обсъжда от Европейския съвет. Очакването е октомври-ноември да има решение по нея.
 
Това ще даде параметрите по бюджетите на всяка страна-членка по двата земеделски фонда – гаранционния и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По директните плащания за България е предвидено малко увеличаване, а намалението по ПРСР може да се компенсира с национално съфинансиране, припомни министърът. 
 
Порожанов съобщи, че е провел разговори и смята, че нужните 300 млн. евро за 7-годишен период могат да бъдат осигурени, за да се запази бюджета и за развитие на селските райони.