Много е важно да има реална подкрепа за малките земеделски стопанства. Правителствата трябва да подпомагат работата на малките производители с информация, осигуряване на места за организиране на фермерски пазари, както и с преференциални условия за участие на продукция от малките земеделски стопанства в доставките за училища, болници и други публични институции. Това каза Бари Куин от Великобритания - един от лекторите в международен семинар за директните продажби на земделска продукция, който се проведе в София.

 

Партньорите по проекта си поставят за цел именно насърчаването на добри практики и споделянето на положителен опит между европейските страни. Над 460 земеделски производители от Европа са били анкетирани в рамките на проекта Locfood „Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес”. Според Куин е много важно в такава дискусия да участват активно и хората, отговорни за създаването на политики. Той допълни, че Програма Хоризонт 2020 е добра възможност за малките земеделски производители. Дребните стопанства ще могат да ползват и добрите практики, които ще бъдат събрани в специален наръчник.

 

„Малките земеделски производители са изключително иновативни и предприемчиви – в голяма степен те са по-иновативни от големите земеделски производители. За съжаление, обаче, малките стопанства не са склонни да участват в мрежи, те не се сдружават помежду си, което им пречи да вървят с по-бързи темпове напред“, обобщи Бари Куин. По думите му сериозен проблем пред малките производители е това, че те слабо се включват в национални и европейски програми за подкрепа.

 

Сред причините за това е бюрокрацията, с която малките производители се сблъскват, за да получат такава подкрепа. „Задължително е да има реална и сериозна подкрепа за малките земеделски производители от страна на правителството“, категоричен е Куин. По думите му от изключително значение е именно на държавно ниво дребните стопани да имат подкрепа по отношение на осигуряването на обучение за земеделските производители и по-тясната им връзка в образователни и научни аграрни институции.

 

Според Бари Куин малките стопанства се нуждаят от насърчаване на достъпа до местни храни и доставките на местни храни, както и от подкрепа за създаване на мрежи за обмяна на опит и съвместна дейност. Един от добрите примери са малки стопанства, които създават обща марка, с която по-успешно могат да стигнат до пазарите и да са конкурентни с предлаганата продукция.


Участници в проекта Locfood „Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес” представиха  добри практики в областта на директните продажби на земеделски продукти и късите вериги на доставки. Семинарът, в който участваха и представители на МЗХ, се проведе в рамките на международен проект на 13 партньори от 9 европейски държави – Норвегия, Швеция, Великобритания, Швейцария, Италия, Испания, Гърция и България.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!