Увеличава се финансирането по мерките за гроздопроизводителите, а срокът за подаване на заявления за авансово плащане през 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ ще се удължи. Това предвижда Проект за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., публикуван за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите. 

De minimis: Започна плащането за плодове, зеленчуци, рози и лозя

Към момента срокът за кандидатстване по мярката е 2 октомври. Промяната предвижда документите да се приемат до 7 октомври 2020 г.  

"По този начин ще се осигури допълнителен времеви ресурс за действия от страна на бенефициерите", смятат от ведомството. 

Друго изменение в проектонаредбата предвижда възможност на кандидатите да се възползват от по-голям размер на подпомагане. 

„Във връзка с Регламент на ЕК, приет на 14 септември 2020 г., издаден заради последствията от COVID-19, са предвидени промени в някои от извънредните разпоредби по отношение на мерките от лозаро-винарския сектор. Те влизат в сила със задна дата от 4 май 2020 г.“,уточняват от пресслужбата.  

Предвидено е увеличаване на размера на финансовото подпомагане по следните мерки:
  • „Популяризиране в трети държави“: за договорени проекти до 15 октомври 2020 г. - от 60% на 70%; 
  • „Преструктуриране и конверсия на лозя“: за договорени до 15 октомври 2020 г. проекти - от 80% на 90%;
  • „Застраховане на реколтата“: за договорени до 15 октомври 2020 г. проекти - от 60% на 70%;
  • „Инвестиции в предприятия“ ( за договорени до 15 октомври 2020 г. проекти - от 60% на 70%;
  • „Събиране на реколтата на зелено“ (за договорени до 15 октомври 2020 г. проекти - от 60% на 70%. 

Промените се отнасят за гроздопроизводители, винопроизводители и асоциации, които вече са подали заявление за предоставяне на финансово подпомагане по мерките от Националната програма през финансовата 2020 г.

Бележки и становища по Проекта на Наредбата могат да се изпращат до 30 септември