Постигнаха компромис при преизчисляването на налозите за производство на захар през пазарните 1999/00 и 2000/01 години. Това пише ОДЗ-Кюстендил в свой бюлетин.
 
 
Налозите за въпросните пазарни години първоначално са определени с Регламент (ЕО) № 2267/2000 и (ЕО) № 1993/2001 на Комисията. На 9 февруари 2017 г. обаче Съдът обяви за невалидни двата регламента и постанови, че Комисията е допуснала грешки при изчисляването на годишните налози. На икономическите оператори са били начислени завишени налози.
 
Като резултат възникна необходимост от преизчислени налозите, след което следва да бъдат възстановени надвзетите суми на операторите в съответствие с приложимите национални разпоредби. Корекцията ще доведе до негативна поправка в размер на общо 116 318 466 EUR за сметка на бюджета на ЕС. На заседанието на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС) на 22 януари 2018 г. беше представен и обсъден компромисния текст на предложението за Регламента за преизчисляване на налозите за производство на захар през пазарните 1999/00 и 2000/01 години. Той беше изготвен съвместно от Естонското и Българското председателство и получи единодушна подкрепа от държавите членки. 
 
Предстои предложението за Регламент да бъде прието от Съвета на министрите. На заседанието на СКСС на 22 януари 2018 г. Европейската комисия представи и актуална информация относно ситуацията на пазара на захарта. В началото на пазарната 2017/2018 година се наблюдава тенденция на намаление на цените, поради увеличеното производство, след отпадане на квотния режим и понижението на световните цени. Прогнозите са тази тенденция да продължи, но не се очаква сериозен дисбаланс на пазара.