До днес, 20 октомври, се приемат документи от производителите на череши за минималната помощ de minimis. 
 
Одобреният финансов ресурс по схемата е в размер на 141 00 лв. и се отпуска за компенсиране на щети, нанесени от неблагоприятните климатични събития през 2017 г. Производителите на череши, които притежават протокол за събитие със 100% измръзване или за до 100% пропаднали площи, ще получат по 200 лв. на декар, като компенсация.
 
 
Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие помощи de minimis, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015 – 2017 г.). 
 
Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г., които фигурират в Регистър на земеделските стопани, с издадени протоколи за 100 % или до 100 % щети на площи с череши от област Кюстендил, Пазарджик, Сливен и Стара Загора.
 
Документи се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). А самите суми трябва да бъдат изплатени на земеделците до 3 ноември 2017 г.