Крайният срок за подаване на декларации по чл. 58о ал.1 и ал.2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз е 3 април 2018 г., съобщават от Областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) в Стара Загора. 
 
 
На основание чл. 13 ал. 1 от Наредба №23/29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно допълнителния нормативно-установен срок от два работни дни изтича на 5 април 2018 г. 
 
Бланки на декларация-приложение №2 и №3 за налично зърно в обектите за съхранение на зърно могат да бъдат изтеглени от сайта на Областна дирекция „Земеделие“ Стара Загора (раздел „Официални документи“, подраздел „Други“) или да бъдат взети от сградата на дирекцията на адрес град Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики“ №102. 
 
Декларациите се изпращат по електронен път на адрес: [email protected], по пощата на адрес гр. Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики“ №102 или лично в деловодството на дирекцията, добавят от ОДЗ-Стара Загора.