Балансирано торене и ефективност на хранителните елементи при зеленчуковите култури. Това е темата на семинара, който се организира от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Международния Калиев институт (МКИ) и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) във Велико Търново на 28 октомври. 
 
 
На събитието доц. д-р Маргарита Николова от МКИ ще запознае участниците в семинара с балансирано торене при основни видове зеленчукови култури. Инспектор от ОДБХ - Велико Търново ще представи на гостите основните изисквания при водене на дневниците за растителнозащитни мероприятия и вложени торове в стопанството.
 
Експертите от териториален областен офис на НССЗ -  Велико Търново пък ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на зеленчукопроизводството по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.
 
П Р О Г Р А М А
9:45 – 10:00 ч. Регистрация на участниците 
10:00 – 11:30 ч. Балансирано торене при основни видове зеленчукови култури – картофи, домати, краставици, пипер, зеле 
11:30 – 11:45 ч. Кафе-пауза 
11:45 – 13:15 ч. Балансирано торене при основни видове зеленчукови култури – картофи, домати, краставици, пипер, зеле (продължение) 
13:15 – 13:30 ч. Основни изисквания при водене на дневниците за растителнозащитни мероприятия и вложени торове в стопанството 
13:30 – 14:00 ч. Възможности за подпомагане на зеленчукопроизводството по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.
14:00 ч. Дискусия и закриване на семинара
 
Събитието е безплатно и отворено за всички. То ще се проведе в хотел „Премиер“, ул. „Сава Пенев“ № 1.