Министерство на земеделието предлага да се изтегли срокът за подаване на документи за реализация на продукцията по Схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2020. 

ДФЗ доплати обвързаната подкрепа

Това предвижда Проект за изменение на Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Тя е публикувана на страницата на МЗХГ, а общественото обсъждане е до 29 юли.

Предвижда се срокът за подаване на документи за реализация по схемите да бъде в периода от 1 до 31 декември 2020 г. вместо от 1 до 31 януари на следващата година, както е разписано в Наредбата към момента. 

Документите за реализация на продукцията трябва да са издадени в периода от 1 февруари до 31 декември 2020 г., вместо от 1 февруари 2020 г. до 31 януари 2021 г. 

Целта е проверките по представените документи да бъдат извършени един месец по-рано. Това ще доведе и до по-ранно плащане към бенефициентите в период, когато то е необходимо за планиране и подготовка на мероприятията за новия сезон, уверяват от ресорното министерство.