Успехът на фермерите, които отглеждат зеленчуци в оранжерии, до голяма степен зависи от материала, който е използван в конструкциите – стъкло, поликарбонат, полиетилен и други.
 
 
В много страни няма статистически данни по този въпрос, но информация все пак съществува, пише groentennieuws.nl.
В световен мащаб 91% от всички оранжерии използват пластмасови материали, като едва 9% са стъклени.
 
Стъклените конструкции са по-характерни за северната част на Европа, където те покриват 61% от парниковите площи, докато в Северна Америка на тях се падат 40%, а в Азия – едва 2%.
 
Според изнесените данни България точно по средата. У нас почти половината от оранжериите или по-точно 48% от тях залагат на стъклото.
 
За сравнение в Канада делът на тези конструкции е 42%, в САШ – 40%, в Китай – 1%, в Германия – 80%, в Ирландия – 95%, в Япония – 5%, в Латвия – 39%, в Мексико – 5%, в Молдова – 7%, в Нидерландия – 90%, а в Южна Корея – под 1%.
 
В Средиземноморския регион средно едва 9% от парниците са покрити със стъкло. Делът им варира от 25% в Египет, 16% в Мароко и 12% в Турция, до 5% в Гърция, Израел и Йордания.
 
Разпространението на поликарбонатовите плоскости в сектора се обяснява с качественото подобряване на свойствата на тези материали. На пазара се предлагат все по-устойчиви на външни влияния пластмасови плоскости, които пропускат светлината достатъчно добре и имат нисък коефициент на топлопреминаване.