По оперативни данни, към 23 юни 2016 г. е събрана продукция от череши в размер на 22 941 тона, от маслодайна роза – 12 338 тона, от ягоди – 5 865 тона, от кайсии – 2 999 тона, от вишни – 669 тона, от лавандула – 178 тона, от малини – 160 тона, от праскови – 20 тона, от ябълки – 9 тона и от сливи – 5 тона. Това сочи Оперативният анализ за основните земеделски култури на МЗХ от 29 юни 2016 г.

Спрямо същия период на 2015 г. се отчита увеличение на производството при ягодите, малините, лавандулата и маслодайната роза с между 4% и 45%, а при кайсиите и по-значително – с над 2 пъти. По-високи средни добиви спрямо предходната година, с между 0,8% и 46,5%, се наблюдават при вишните, малините, кайсиите и маслодайната роза. При ягодите и черешите се отчитат по-ниски средни добиви, съответно с 1,1% и 18,3%.