Към началото на седмицата (1 септември 2016 г.) са прибрани 315,9 хил. тона слънчоглед и 82 хил. тона царевица. Това е съответно с 5,7% и 59,7% повече на годишна база, като увеличението се дължи на по-бързия темп на прибиране на реколта 2016, докато при средния добив на този етап и при двете култури се отчита леко понижение спрямо миналата година. Това сочи Оперативният анализ на Министерство на земеделието и храните.
 
 
По оперативни данни предсеитбена подготовка към 1 септември е извършена на 957 102 дка, а дълбока оран – на 496 956 дка, при съответно 1 662 437 дка и 1 133 196 дка година по-рано.
 
Засети са 86 960 декара със зимна маслодайна рапица и 2 040 дка с пшеница. За сравнение, към същия период на 2015 г. са били засети 285 087 декара със зимна маслодайна рапица и 324 дка с пшеница.
 
 
 
Средните изкупни цени на рапица, пшеница (хлебна и фуражна) и ечемик отбелязват незначително повишение към 31 август 2016. Това повишение е в рамките на 0,2 - 0,4%, спрямо предходната седмица, докато тези на слънчоглед и царевицата се понижават съответно с 1,1% и 3,6%. 
 
 
Като цяло, изкупните цени на основните зърнени и маслодайни култури продължават да се движат под нивата отпреди една година. Намалението на годишна база е в границите от 3,5% до 10,8%, най-чувствително при ечемика. Изключение прави изкупната цена на царевицата, която остава на нивото от същия период на 2015 г.