Редица европейски производители, особено в Северозападна Европа ще увеличат производството на картофи през 2018 г., пише UkrAgroConsult.
 
 
Общите площи с картофи в тези страни се оценяват на 578 821 хектара, което е с 4,5% повече в сравнение с миналата година и с 8,3% над средния петгодишен показател. Според прогнозите фермерите ще обработят повече площи с картофи във Великобритания,Белгия, Франция, Германия и Холандия, които са членки на организацията на производителите на картофи в Северозападна Европа.
 
В информацията се отбелязва, че увеличените обработваеми площи не означават и увеличаване на добивите. Заради увеличените производствени възможности, и ръста на експорта за трети страни, през 2018 година потреблението на картофи се очаква да достигне до 750 хил. тона.
 
По последни данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) обработваемите площи засети с картофи у нас са с 14,2% по-малко в сравнение с миналата година и достигат до малко над 102 хил. декара.