В началните етапи на органогенеза на соята, като се има предвид, че тази култура се характеризира с продължителен хербокритичен период (45-50 дни), е много важно да се осигурят достатъчно количество влага, хранителни вещества и светлина. Високото ниво на заплевеляване през посочения период може да доведе до съществени загуби от реколтата в бъдеще – на ниво 30-50%, пише agroportal, позовавайки се на думите на експерта Александър Мигловец.

Русия ще въведе мито върху европейските хербициди

Едно от условия за получаване на щедра реколта от соя е да се засее в чисто, свободно от плевели поле. Освен това е важно да се използват повчени хербициди преди покълването на културата. Тези агротехнически мерки позволяват да се отсрочи появата на плевели и съответно да се осигури благоприятна среда за растеж и развитие. Поради това хербицидната защита е неизменна част от технологията за отглеждане на соя, отбелязва агрономът.

Мигловец препоръчва контрол над плевелите както преди, така и след поникването на соята. За целта трябва да се използват действащи вещества от различни химични класове. Така надеждно се защитава културата и се осигурява контрол на широк спектър видове плевели.

Хербицидите се поглъщат както от кореновата система, така и от покълналата соя. Механизмът на действие се изразява в блокиране на процеса на фотосинтеза по пътя на свързването на електроните: прекратява се производството на белтъци, които са структурни елементи на клетъчните стени. Като резултат растежът на плевелите спира. Те загиват.