Средните добиви от пчелен мед у нас са най-високи в Североизточна България, показват данни по международен проект.

Решено: Пчеларите ще взимат по 6,4 млн. лв. годишно през 2020-2022 г.

Североизточният район е на първо място в страната с отчетени 22,4 кг среден добив от мед от едно пчелно семейство през 2017 г. В региона през същата година са произведени 2 888 тона мед, съобщиха от Областния информационен център-Варна (ОИЦ-Варна).

Данните бяха обявени по време на представянето на проекта „Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в Черноморския басейн“.

Той се финансира от Програмата за териториално сътрудничество „Черно море“ 2014-2020 г., като общият му бюджет е 758 303 евро, уточниха от ОИЦ-Варна. 

Най-много мед у нас през стопанската 2017 г.  е произведен в Северен централен район – 3 271 тона, а най-малко в Югозападния – 368. В Североизточния район са добити 2 999 тона пчелен мед.

Добивът на пчелен мед у нас за две години се увеличава от 10 218 тона на 11 807 тона годишно.

ОИЦ-Варна: „При всички райони се наблюдава тенденция към намаление на броя на пчелните семейства, с изключение на Северен централен район, където те са се увеличили от 157 663 през 2016 г. на 174 890 през 2017 г."

Средната цена на пчелния мед за крайните потребители се увеличава с много бавни темпове - от 6,76 лв./кг през 2016 г. тя става 7,30 лв./кг година по-късно. Пчеларите търсят възможности за директни продажби, така че качественият мед да се реализира на справедлива цена.

Държавната подкрепа за сектора е колеблива. През 2016 г. пчеларите у нас са подпомогнати с общо 4 379 000 лв., като всеки производител, отговарящ на условията, е получил по 11 лв. на пчелно семейство. Година по-късно  Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е превел 2 398 500 лв. на 4 348 пчелари, а размерът на ставката за едно пчелно семейство е 4,77 лева.

За миналата година са отпуснати 3,5 млн. лв. - финансова помощ за сектора за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед, добавиха от ОИЦ-Варна.

По международния проект работят организации от  пет страни от Черноморския басейн – Румъния, Молдова, Украйна, Турция и България. Водеща е Асоциацията Технопол на Галац, а от партньор от българска страна е Агенцията за икономическо развитие Варна.

„Целта на проекта е да подпомогне развитието и модернизацията на пчеларския сектор и да насърчи стокообмена и партньорството в Черноморския басейн. В рамките на проекта ще бъде създадена мрежа от пчеларски производители в региона, чрез която да се даде тласък на трансграничната търговия", допълниха от ОИЦ-Варна.

Стимулирането на растеж и конкурентоспособност, подобряването на уменията и знанията на пчеларите са сред целите на проекта. Предвиждат се консултации, обучения, споделяне на опит и разработване на каталог с всички пчелни продукти в Черноморския регион. 

Румъния е на второ място в Европейския съюз след Испания по брой пчелни семейства и на първо по производство на мед, заяви по време на срещата по проекта Лауренти Драсовеан от Асоциацията Технопол на Галац. 

Страната развива успешно сектора благодарение на финансовата подкрепа от европейските фондове и националния бюджет. Като слабост той изтъкна ниското потребление на мед в Румъния – едва 500 грама годишно на човек, както и навлизането на фалшиви продукти на пазара и липсата на стимули за производителите.

Украйна е в топ 5 на производителите на мед в целия свят, отбеляза Олександ Савитски от Регионалната търговско-промишлена палата на Миколаив. Годишният добив на мед е 50 хил. тона. Сред проблемите в сектора са загубата на пчелни семейства, използването на вредни торове и други.

Общият износ на мед на Молдова е 4,5 хил. тона, сподели Анатол Небунц от Бизнес център – Кахул. Той изрази надежда, че реализацията на проекта ще доведе до цялостно развитие на сектора и подобряване на знанията чрез обмяна на опит между партньорите.

Турция е вторият най-голям производител на мед в света след Китай с годишно производство от 110 хил. тона, увери Мурат Аладаг от Агенцията за развитие на Източното Черноморие - Турция.

Според него връзките между регионите, повишаването на производителността и конкурентоспособността, залегнали в проекта, ще доведат до силен тласък на сектора. 

Във Варненска област има пет пчеларски дружества с 200 членове – собственици на около 2 000 кошера, каза техният председател Атанас Каракашев. По думите му през последните години производството на мед намалява, а химизацията е тежък проблем за сектора.