Обемът на зърното в световната търговия ще се увеличи с 12 млн. тона (2%) през тази година, сочат оценките на Международния съвет по зърнените култури (IGC). През сезон 2020/2021 обемът на зърното в световната търговия ще надхвърли 2,2 млрд. тона.

Агринайзър – твоят органайзър за директна и бърза търговия със зърно

С такива огромни обеми дигиталните инструменти играят все по-важна роля, което улеснява оптимизирането на търговията със зърно. В Европа все повече зърнопроизводители и търговски компании използват дигитални системи от типа маркетплейс, чрез които договарят реализацията на своето зърно

У нас Агринайзър предоставя на производителите и купувачите по-добър и по-широк достъп до пазара, и най-важното – дава възможност за получаване на по-добри цени за всяка от страните по сделката. 

Потребители на платформата споделят своя опит и казват, че успяват да договорят цени с до 8% по-добри спрямо средните пазарни цени, получени в традиционната форма на търговия.

Участниците могат да продават и купуват зърно, както правят с известните в България платформи за електронна търговия като Базар.бг и OLX. Всеки може да заяви интереса си към покупка или продажба, като създаде и публикува своите оферти.

Дигиталният обмен в Агринайзър е за всеки: от семейни фирми през големи производители до търговци, анализатори, брокери, мелници и животновъди, които търсят фуражи.

Потребителите могат да сравнят офертите от цяла България, а скоро и от чужбина с няколко кликвания, докато брокерите ще намерят оферти както на продавачи, така и на купувачи на зърно на едно място. Основната функционалност на платформата е, че тя е мястото, където всеки продавач и купувач може не само да публикува своите оферти, но и да преговаря за покупка или продажба. 

Потребителите на сайта могат да добавят сертификати, да определят качествените и количествени параметри на зърното, както и да анонсират конкретни цени по своите оферти.

Една от най-важните функции на Агринайзър е възможността за лесна покупко-продажба на зърно. Конкурентно предимство за участниците в платформата е, че имат възможността да се договарят в анонимна среда, което им осигурява пълна равнопоставеност и възможност да защитават своя интерес. Едва когато уточнят цената и всички важни параметри по сделката, платформата автоматично разменя контактите между продавача и купувача.

Скоро платформата ще съдейства и по отношение на транспорта, като ще може да предлага цени за доставка чрез независими логистични компании на своите клиенти. Подобна функционалност ще бъде налична и по отношение на лабораторните изследвания на зърното.

Според ОИСР дигитализацията на търговията със суровини за хранително-вкусовата и преработвателна промишленост се извършва с безпрецедентна скорост по целия свят. С нарастващата степен на глобална взаимозависимост, по-голямото търсене на навременни доставки и непрекъснато увеличаващите се обеми, търговските процеси трябва да бъдат по-бързи и надеждни от всякога.

Дигиталната трансформация в международната търговия намали разходите и обедини повече бизнеси и потребители по целия свят. Дигитализацията увеличава обхвата, мащаба и бързината на търговията. Тя дава възможност за доставка на продукти и услуги на по-голям брой получатели. Използването на иновативни решения и цифрови инструменти увеличава конкурентното предимство, улеснява управлението на бизнеса и преодолява пречките пред растежа. Тези промени са вече факт и в селското стопанство.

Използването на Агринайзър в момента предлага множество функции – възможност за публикуване на неограничен брой оферти, достъп до ценова и пазарна информация по региони, участие в неограничен брой преговори и достъп до център за съвети и консултации.

С новите функционалностите в платформата ще се осигури достъп до пълна агрометеорологична прогноза, цени на фючърсни договори, индивидуално промотиране на оферта, лабораторни тестове (т.е. зърно тестване на качеството два пъти годишно) и други.

„В Агринайзър вярваме, че можете да купувате и продавате зърно при справедливи условия и при равен достъп до информация – каза Кристиан Иванов, основател на компанията. – При създаването на платформата се ръководихме от желанието да осигурим на потребителите по-добър и по-широк достъп до пазара. Благодарение на нашия продукт продавачи и купувачи на зърно имат по-добра отправна точка за ценовите преговори, както и по-добър достъп до нови бизнес партньори: производители, търговци, преработватели, износители. И всичко това на едно място“.

Зърнените пазари в числа

Международният съвет за зърнени култури (IGC) прогнозира увеличение на световното производство на зърнени култури през сезон 2020/2021 с 12 млн. тона до 2230 млн. тона (+ 2% г/г).

Европейската комисия изчислява, че ако не се появят големи метеорологични аномалии, производството на зърнени култури в Европейския съюз трябва да достигне 287,8 млн. тона през сезон 2020/2021. Този резултат е малко по-нисък от предишния сезон, но все пак е с 2,2% по-висок от средния за 5 години.

„Регистрираните потребители в Агринайзър нараснаха с 68% за последните 7 месеца, а сега с предстоящата жътвена кампания добавяме по над 60 продавачи и купувачи на зърно всяка седмица“, споделя Кристиан Иванов. 

Към момента платформата обхваща около 23% от обработваемата земя в България и предоставя един допълнителен канал за бърза и лесна реализация на зърнени, маслодайни, бобови и фуражни култури.

Повече информация за Агринайзър ще намерите на agriniser.com, 0877 729 218, 0877 463 747 и [email protected]