Първи случай на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) при диви свине е констатиран на територията на област Враца – Ловно-рибарско дружество (ЛРД) Лесковец, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Разминаване в данните: Колко са евтаназираните животни в Голямо Враново?

Пробата е потвърдена от Изпитателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции“, както и от Националната референтна лаборатория в София.

Случаят е констатиран на 4-5 км от фериботния комплес в Оряхово-Бекет. Обявена е инфектирана зона с радиус около 8 км около констатирания случай и обща площ 200 кв. км.

Източник: Google Maps

Наред с обособената инфектирана зона, се забранява достъпа в ловностопанските територии, определени от ИАГ за лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта.

Ловностопански райони попадащи в зоната около огнището на АЧС гр. Оряхово

ДП

РДГ

Поделение

Име на ЛСР

СЗДП

РДГ Берковица

ДГС Оряхово

ПЛСР Лесковец

СЗДП

РДГ Берковица

ДГС Оряхово

ПЛСР Оряхово Х

СЗДП

РДГ Берковица

ДГС Оряхово

ПЛСР Оряхово ХІ

СЗДП

РДГ Берковица

ДГС Оряхово

ПЛСР Селановци

          

Всички новини по темата вижте ТУК.