Проектите от Програмата за развитие на селските районите (ПРСР) няма да минават през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) и през Интегрираната системата за администриране и контрол (ИСАК). Това реши днес парламентът, като отхвърли промените в Закона за подпомагане на земеделските производители.
 
 
На първо четене „за“ законопроекта гласуваха 74 народни представители, глас „против“ дадоха 70 народни представители, а 19 останаха „въздържали се“.
 
Законопроектът предлагаше производствата по инвестиционните мерки и подмерките от ПРСР да се провеждат чрез Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН), а компенсаторните мерки, съответно чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
 
Със законопроектът се предвиждаше и допълнителен предварителен подбор на проектните инвестиционни предложения, както и създаването на две нови наредби за въвеждане на безвъзмездна помощ при отказ от финансиране или намалено такова. А втората наредба гласеше създаването на регламент, който да проверява за изкуствено създадени условия.