На този етап ръководителите на парламентарните групи в ЕП не обсъждат части от преговорите за многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021-2027 г., след като Съветът не постигна напредък в предишната си среща. 

Хърватия: Не може да си позволим забавяне на програмите в ОСП след 2020 г.

От ЕП заявиха, че ще прекратят разговорите за „временни споразумения“, като подчертават, че „нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено“. Сега Хърватското председателство и председателя на Европейския съвет, Шарл Мишел ще трябва да поемат организирането на нови преговори за МФР.

Според председателя на ЕП Давид Сасоли, държавите членки постоянно поставят на Европейския съюз (ЕС) нови задачи и отговорности, а Европейската комисия (ЕК) - амбициозна програма, например относно „Европейския зелен пакт“. 

Няма да има изпълнение, освен ако не разполагаме с бюджет на ЕС, финансиран както трябва“, казва Сасоли, като изразява разочарование от „липсата на проява на спешност от страна на националните правителства“.

 В своята шестмесечна работна програма Хърватското председателство на Съвета на ЕС заявява, че е решено да постигне амбициозно, балансирано и устойчиво споразумение за новата МФР.

Въпреки това, след извършената работа под Финландското председателство през втората половина на 2019 г., не се очаква предстоящото председателство на Съвета на ЕС да представи нова версия на  финландската „Преговорна кутия“, която беше критикувана от много лидери на ЕС. 

Хърватия обаче настоява за необходимостта от намиране на „баланс“ между продължаването на финансирането на базирани на договорите политики като сближаване и Общата селскостопанска политика (ОСП). Както и постигане на споразумение за финансиране на нуждите на новите предизвикателства на ЕС (миграция, климат и т.н.). 

Президентът Шарл Мишел и членовете на неговия кабинет скоро ще проведат поредица от двустранни разговори с всички държави членки на ЕС. 

В зависимост от темпа и резултатите от преговорите на Шарл Мишел за следващата МФР, хърватското председателство ще реши дали е възможно да включи това досие в дневния ред на Комитета на постоянните представители на държавите членки към ЕС.

  

Следете темата и на cap4us.agri.bg