Реколтната 2017/2018 година се оказа неблагоприятна за цените на слънчогледа и олиото. Натискът върху тях се дължи не толкова на голямото световно производство, колкото на обилната реколта от палмовото масло, отбелязва Центърът за икономически анализи на селското стопанство (САРА).
 
 
Производството по данни на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) e 69 млн. тона при средно около 60 млн. тона. В момента цената на палмовото масло е 620 долара/тон.
 
В същото време износните цени на слънчогледовото олио от Русия и Украйна са около 750 долара/тон. При това положение много вертикално неинтегрирани производители ще фалират, коментират анализаторите.
 
 
 
Извличането на олио в Централна Русия струва 670 долара/тон - при цена 300 долара/тон за слънчогледово семе, транспортни разходи – 35 долара/тон, пристанищни разходи - 20 долара/тон, комисиони – 10 долара/тон.
 
Ако американската валута продължи да поевтинява, цените на слънчогледовото олио и семе или ще се повишат, или фалитите на преработватели и производители ще станат още по-масови.
 
Слабата цена на слънчогледа с оглед и на вътрешните наличности в България и на пазарната картина наоколо не дава изгледи за оптимизъм, смятат анализаторите.
 
По оценки на САРА текущият баланс за пшеница към края на януари 2018 г. е за износ от около 3.1 млн. тона. Вътрешното потребление е около 1.1 млн. тона, а остатъкът е към 1.4 млн. тона. По данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) към януари наличността от пшеница е 1.9 млн. тона.
 
 
 
При ечемика износът до момента е около 270 хил. тона, вътрешното потребление – 130 хил. тона и наличността е около 400 хил. тона.
 
Текущият баланс за царевица към януари 2018 г. е: износ – 660 хил. тона, вътрешно потребление – 600 хил. тона, остатък – 1,45 млн. тона. 
 
При слънчогледа нетният износ достига 200 хил. тона, вътрешното потребление е около 650 хил. тона и остатък – 1.25 млн. тона. 
 
При рапицата нетният износ е 390 хил. тона, вътрешното потребление е 45 хил. тона и остатъкът е 20 хил. тона.
 
 
В следващите един-два месеца не се очаква движение нагоре на цената на пшеницата, като по-скоро може да има увеличение при царевицата до около 275 лв./тон и вероятно при ечемика – до 260 лв./тон.
 
Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни
 
За първи път през тази година се очаква Русия да заема второ място в световния износ на зърно, изпреварвайки Украйна, според Световния съвет по зърно. На първо място ще бъде САЩ с 80.3 млн. тона, от които 47.7 млн. тона царевица, на второ Русия – 43.9 млн. тона (38 млн. тона – пшеница) и Украйна ще е трета с 41 млн. тона, от които 20.5 млн. тона царевица.
 
 
По данни на Европейската комисия от началото на реколтната 2017/2018 г. вносът на царевица в ЕС е нараснал с 54% в сравнение с предходната година. Над 50% от този внос е от Бразилия (4.7 млн. тона) и Украйна – 3.1 млн. тона.
 
Украйна се възползва от безмитната квота за внос на зърнени в ЕС от 1.03 млн. тона. Световното потребление на царевица расте по-бързо от очакваното, но засега това не се отразява на пазарите. На Чикагската борса фючърсната цена е около 128 долара/тон.