Асоциация на Овощарите в България апелира към фирмите вносителите и производители на препарати за растителна защита да окажат необходимото съдействие на овощарския бранш, за да може да бъде разширен обхвата на разрешените препарати включени в Програмата на БАБХ. Това съобщи за Фермер.БГ Живка Гроздева, която е член на Управителния съвет на Асоциацията. 
 
Асоциация на Овощарите в България многократно е алармирала МЗХ и БАБХ относно недостига на регистрирани препарати за борба с икономически важните болести по овощните култури.
 
Според Европейското законодателство при наличието на опасност за земеделската продукция и липса на регистрирани продукти за растителна защита, организациите на производители могат да предприемат процедура за разширяване на обхвата на вече разрешен продукт чрез искане за “минимални употреби”, обсясни Живка Гроздева и допълни, че с разрешенията за ,,минимални употреби“ се дава възможност при разрешен вече ПРЗ потребители да поискат разрешение за разширяване на обхвата на вече получено разрешение на ПРЗ, така че да обхваща минимални употреби по своята същност, които не са били включени в разрешението.

За да може БАБХ да разреши разширяване на обхвата на получено разрешение на ПРЗ, законодателството задължава посочените по-горе лица или органи да предоставят документация и информация в подкрепа на заявената употреба, по-специално данни относно количеството на остатъчни вещества и при необходимост, оценка на риска на оператора, работника и случайните лица.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!