Допълнителен финансов ресурс в размер на 1 млн. лв. ще бъде предоставен по държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”. Това решение беше прието на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.
[news]
Средствата се предоставят от остатъчен ресурс по приключили схеми от „Субсидии за нефинансовите предприятия“ от бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. 
 
Целта на помощта е да се  ограничат загубите на фермерите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения, ягоди и малини. С нея ще се компенсират част от разходите им по закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия - земеделски стопани на овощните култури, ягоди и малини, регистрирани по реда на Наредба № 3.
 
Срокът за подаване на заявления е от 5 до 20 ноември 2015 г. в териториалните звена на Държавен фонд „Земеделие“.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!