От днес влиза в сила обратното начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури.

 

Обратното начисляване на ДДС е изключение от общия принцип на данъка върху добавената стойност, при който данъкът се начислява не от доставчика, а от получателя. Новият механизъм ще се отнася до зърнените и технически култури в непреработен вид, посочени в част втора на Приложение №2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

 

Всички браншови организации в аграрния сектор се противопоставяха през изминалата година на въвеждането на обратно начисляване на ДДС при зърното.

 

Според Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ),  въвеждането на обратно начисляване на ДДС ще рефлектира негативно на земеделците, както и на всички доставчици на суровини, необходими за земеделското производство. Експертите на асоциацията са категорични, че обратното начисляване на ДДС при търговията със зърно няма да постигне ефекта, който се търси. Напротив – от земеделския сектор ще излезе сериозна сума оборотни средства - около половин милиaрд лева, което сериозно ще ощети земеделските производители. От АЗПБ посочват, че държавата трябва да търси други механизми за справяне с лошите практики в зърнотърговията без да се засяга интересите, и то драстично, на производствената част и на всички периферни доставичци в земеделското производство. От АЗПБ акцентираха пред Фермер.БГ, че най-важното е да се гарантира бързото възстаовяване на сумите на земеделските производители. Необходими са също и облекчени процедури по ревизиите, защото по време на тях, държавата няма да възстановява тези средства.

 

От Националната асоциация на зърнопроизводителите ( НАЗ ) са категорични, че обратното начисляване на ДДС за зърното пада на гърба на фермерите. Това се едни 20%, които се задържат непрекъснато в държавата и които така или иначе ще трябва да бъдат набавени като оборотни средства в паричния баланс на производителите. Земеделците ще прибягват към други финансови инструменти като кредити, например. Те ще оскъпяват продукцията допълнително, категорични са от НАЗ. От Асоциацията предлагат дерогацията на ДДС при зърното да е на пробен двугодишен период, в който да се види ефекта от прилагането на обратното начисляване на ДДС. В случай, че има ефект от тази мярка, срокът да бъде продължен. В противен случай обаче, ако няма такава полза или схемата за измамите се измеси на входа на зърнопроизводството, да се прекрати навреме.

 

Според Националният съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) , дерогацията на ДДС при зърното не трябва да ощетява стопаните. Те настояват да се предвиди механизъм гарантиращ възстановяването на платения и при покупки ДДС на земеделските производители реално в рамките до 30 календарни дни, паралелно и независимо от евентуални проверки. В случаи на съмнения за нередности, да се задържа 10-20% от ДДС, а окончателното решения да се взема след евентуални проверки или данъчни ревизии.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!