От 30 до 100 лв. годишна такса за земеделската техника. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет (МС)  за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, публикуван за обществено обсъждане. Вносителят е регионалния министър Лиляна Павлова.
 
 
С проекта на постановление се предлага въвеждането на годишни такси при издаване на едногодишно разрешително за селскостопанска техника. Размерът на таксите е определен в зависимост от широчинния габарит на техниката и по – конкретно 30 лв. годишна такса за колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство с габаритни размери с широчина от 2,55 м до 3,50 м включително и 100 лв. такса - при широчина над 3,50 м до 4,50 м включително.
 
С въвеждането на годишна такса при издаването на едногодишни разрешителни се очаква облекчаване на фермерите, ползващи агро техника при многократно преминаване по пътищата от първи, втори и трети клас по изключение, пише в проекта. Общественото обсъждане на допълнението на тарифата за таксите на земеделска техника продължава до 15 февруари 2017 г.