Българското председателство разпространи ревизирана версия на проекта на Заключения на Съвета преди Специалния комитет по селско стопанство (СКСС) на 12 март 2018 г. Новината беше съобщена и от бюлетин AgraFacts No.20-18, пише в бюлетин на Областна дирекция „Земеделие“-Кюстендил.
 
 
Измененият текст предлага по-силен акцент върху външното сближаване на плащанията, опростяване на новия модел за прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) и доброволната обвързана подкрепа. Проектът на заключения признава чувствителността на държавите членки към конвергенцията на директните плащания и призовава за по-нататъшно обсъждане. 
 
Авторите на проекта "вземат под внимание намерението на Комисията да проучи инструментите за по-целенасочено насочване на директните плащания" и подчертават "важността на предоставянето на необходимата гъвкавост на държавите членки, като се отчитат националните специфики и нужди". 
 
Предвидената интензивна дискусия върху проекта на заключения в рамките на заседанието на СКСС на 12 март 2018 г. цели подготовката на компромисните текстове, които да бъдат представени за одобрение от министрите на земеделието на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 19 март 2018 г.