Производителите на малини активно търсят възможности за повишаване на качеството на насажденията и за отглеждане на едри и здрави плодове с добър търговски вид. 
 
 
Съществена роля за това играе системата за торене на малиновите плантации, разказва д-р Анджей Гренда, специалист по торенето и подхранването на тази култура, цитиран от sadyogrody.pl.
 
При използването на азотен тор е важно да се разработи стратегия за правилната му употреба. Резултатите от много изследвания доказват значителното увеличаване на продуктивността при разделянето на нормата азотен тор на 2 или 3 части в сравнение с еднократното внасяне в почвата. 
 
Бъдете внимателни, старайте се да не привишавате препоръчителните дози, тъй като има опасност от отслабване на растенията към болести, вредители и застудявания. Препоръчителните дози са 50-80 кг/хектар при отглеждане на малини с 2-годишни издънки. При внасяне на азотния тор чрез две дози е първото, стартовото, да се направи в началото на вегетационния период, а второто, поддържащото, да се планира преди началото на цъфтенето.
 
 
В случай на повторно есенно плододаване на малиновата плантация се препоръчва увеличаване на дозата на азотния тор с 20-30% и внасянето му да стане на три етапа: в началото на вегетационния период, в края на май и в началото на цъфтенето.
 
Подходящо е стартовото торене да бъде с амониев нитрат, който осигурява пълноценен достъп на растенията до азота. За втората доза специалистът препоръчва калциевия нитрат, който подобрява качеството и устойчивостта на плодовете. 
 
За третото внасяне на тор в малиновите плантации също е подходящ калциевият нитрат, като може да се използват и препарати с калий. На този етап амониевият нитрат не е подходящ, нито уреята, тъй като по-бавното и продължително отделяне на азота може да отслаби студоустойчивостта на растенията през зимата.
 
Много изследователи смятат, че за да се повишат добивите от малини, насажденията трябва да бъдат подхранени и с фосфор. В САЩ препоръчаните дози P2O5 са с около 30% по-високи, отколкото в Европа.
 
Според д-р Гренда най-подходящи за целта са полифосфорните препарати. Ортофосфатите са по-подвижни в почвата, като в същото време остават достъпни за усвояване от растенията даже при по-ниски температури.
 
Третата ключова съставка при торенето на малиновите плантации е калият, който увеличава размера и качеството на реколтата, а също така повишава и студоустойчивостта на растенията.
 
 
Малините са много чувствителни към съдържанието на хлор в почвата. Затова е полезно да се използват сулфатните и нитратните форми на калия. Обикновено калият се внася в почвата през пролетта под формата на многокомпонентен тор.
 
Ако анализ на почвата покаже, че са необходими по-високи дози, специалистът препоръчва те да бъдат внесени през есента чрез калиев сулфат, който ще намали антагонизма с други елементи.