Цена на едро на полски домати на тържищата в страната бележи ръст от 43,4% на седмична база. Това стана ясно от оперативните данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) към 20 ноември.
 
 
При десертното грозде, картофите, зеления пипер, оранжерийните домати и ябълките също се отчита поскъпване, но по-умерено - с между 5,1% и 18,5%. 
 
 
Средните цени на едро на десертно грозде, зелен пипер, оранжерийни домати и ябълки са с между 3,8% и 66,7% по-високи спрямо същия период на 2016 г., като най- значителен ръст е налице при ябълките. При предлагането на едро на картофи се наблюдава запазване на средната цена на нивото отпреди една година.