Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) утвърди биологичната тор Vita Organic. Продуктът не подлежи на регистрация в агенцията и може да се използва в земеделците, това сочи становището на институцията от 14 март 2018 г.
 
 
В заключение от БАБХ маркират, че Vita Organic е продукт от изцяло органична тор и като такъв, попада в обхвата на Регламент (EO) №1069/2009 за установяване на здравни правила относно странични животински продукти. Оборският тор не подлежи на регистрация, съгласно Закона за защита на растенията и може да се използва свободно при всички видове култури.
 
Vita Organic е продукт напълно признат от всички био сертифициращи фирми към Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ към аграрното ведомство и може да се използва свободно в биологичния сектора. Единственото нещо, което стопаните трябва да направят при проверка от био сертифицираща фирма, е да представят следните три документа.
 
 
 
 
Заедно с това органичната тор Vita Organic е сертифицирана в СЕРЕС Германия, което също гарантира качество без аналог.
 
Продуктът е българска разработка, с доказано качество на преработен птичи тор, а съотношението на макро- и микроелементи го правят доверен партньор и гарантират за неговите качества.