Одобрена беше позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 14 и 15 декември в Брюксел. 
 
На него се очаква да бъде постигнато политическо споразумение по предложението за регламент за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси в Черно море за 2016 г. Ще се търси съгласие и по предложението за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси за 2016 г., приложими във водите на Съюза, както и извън него, а също и за корабите на Съюза.
 
В областта на земеделието ще бъдат обменени мнения по темата за устойчиво селско и горско стопанство и рибарство в биоикономиката. Председателството ще представи актуална информация по предложенията за регламенти за производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, както и за ветеринарномедицинските продукти. Ще се обсъждат предложенията за регламент по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения, както и за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!