Правителството одобри допълнение на постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2016 година, предаде Фокус.  Изменението е свързано с приетите промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, чрез които се създава правна уредба за прилагането на новата схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, за земеделските производители.

 

С новата уредба е променен механизмът за предоставяне на държавната помощ, като възстановяването на частта от стойността на акциза върху газьола ще се извършва от Агенция „Митници“.

 

С постановлението се предвижда Агенция „Митници“ да предостави на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) финансов ресурс за изплащане на индивидуалните размери на държавната помощ по тази схема.


Решението е свързано с обстоятелството, че Агенция „Митници“ не разполага с електронна система за разплащане със земеделските стопани, а за да се разработи такава ще е необходимо осигуряването на допълнителен финансов ресурс и време, което би довело до забавяне на разплащането.


ДФЗ-РА разполага с електронна разплащателна система, чрез която се извършват разплащанията със земеделските стопани по всички европейски и национални схеми за подпомагане на сектора. С използването й за целите на тази схема за държавна помощ за земеделските стопани изплащането на индивидуалните суми ще стане бързо и ефективно.