До 16 януари продължава общественото обсъждане на новия проект на Закон за земята, пълното име на което е Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи.
 
 
Това е второ публикуване на този закон за обществено обсъждане.
 
„След разговора в Комисията по земеделие в Народното събрание бяха дадени предложения вътре да залегне и Законът за аренда в земеделието, и Законът за опазване на селскостопанското имущество, който е остарял и има доста неприложими разпоредби в него поради смяна на обществени отношения и изобщо на модела в България“, обясни преди време пред журналисти зам.-министър Вергиния Кръстева.
 
В новия законопроект влизат редица промени, свързани с доброволна комасация, правно уреждане на „белите петна“, средно рентно плащане, ограничаване на продължителността на договорите за ползване на земеделски земи и още доста правната материя от двата действащи специални закона - Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за опазване на земеделските земи.
 
В края на изминалата 2018 г. браншът се включи в работна група, която формира предложения по проекта. Общественото обсъждане на проектозакона  продължава до 16 януари 2019 г. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов заяви, че правителството вероятно ще внесе проекта за разглеждане от Народното събрание преди изтичането на определения за това срок - 28 февруари 2019 г.