“Развитието на селските райони е една от основните политики на Европейския съюз (ЕС). България има силно изразено небалансирано развитие на регионите. Обезлюдяването на малките населени места у нас продължава с високи темпове. За последните 8 години у нас са усвоени 6 милиарда лева по Програмата за развитие на селата и селските райони (ПРСР). Въпросът е какъв е дългосрочният ефект от тях и къде отидоха парите.” Това заяви председателят на Обединени земеделци Петя Ставрева на съвместна пресконференция с председателя на БСДП Йордан Нихризов и на РДП Захари Петров. 
 
Ставрева направи анализ на положението в селските райони и предложи мерки за подобряването му.  
 
Лошото състояние на инфраструктурата в селските райони, ниското заплащане, липсата на социални и икономически услуги, несигурността и повишената битова престъпност са основни проблеми на селата у нас. Едва 25 % от парите по ПРСР в периода 2007-2013 г. са влезли реално в българските села. Това означава, че една от най-важните мисии на Програмата, а именно да създаде условия за алтернативен поминък и заетост, в най-малките населени места не се изпълнява успешно, посочи Ставрева. Тя цитира статистически данни, според които разликата между заетостта в градовете и селата е драстична – под 50 % в селата и около 70 на сто в градовете. 
 
От Обединени земеделци предлагат мерки за създаване на заетост в най-малките населени места и ограничаване на обезлюдяването им. Сред тях са стартиране на регионални програми, намаляване на бюрокрацията и опростяване на процедурите за кандидатстване, децентрализация на управлението на проектите по ПРСР, насърчаването на кооперирането на дребните производители и осигуряване на ресурс чрез гаранционни фондове.
 
"За нас е много важно най-малките населени места – българските села, да могат да реализират успешни проекти без да се налага да прескачат тежки бюрократични процедури и да имат нужда от одобрението на общинския център", каза Петя Ставрева. 
 
От партията настояват за следващия програмен период при договарянето на бъдещите политики на ЕС за развитие на селските райони, България да предложи критерии, които да позволят реална децентрализация. 
 
Обединени земеделци апелират и за държавна подкрепа за реализацията на българска земеделска продукция както на вътрешните, така и на външните пазари и стимулиране на кооперирането на производителите, защото обединяването е практика, доказала ефективността си в цяла Европа.
 
Петя Ставрева коментира и необходимостта от реформи в обединена Европа след референдума във Великобритания. Според нея е време европейските лидери и институции да вземат мъдри решения за бъдещето на Общността в посока по-малко бюрокрация и повече сигурност, обща политика за миграцията и завършване на икономическия и паричен съюз.