Есенната суша, късната сеитба и липсата на снежна покривка през зимата са причините през тази година да се очаква по-слаба реколта от пшеница и ечемик в Шуменско.
 
 
Специалисти от Областна дирекция „Земеделие"  (ОДЗ) установиха това след обследване на 10% от засетите площи с пшеница и ечемик в областта тази седмица, съобщи shum.bg. Площите в региона, засети с пшеница, са 446 844 декара, а с ечемик – 72 159 декара.
 
„Резултатите от извършеното обследване показват, че при пшеницата 28,2% от площите са в много добро състояние, 42,1% са в добро и 29,6% са в средно състояние“, казаха експерти. 
 
Проверките са установили, че посевите са подхранени с минерални торове и не се наблюдава измръзване и болести по пшеницата. Независимо от това се очакват добивите да бъдат по-ниски от миналогодишните главно заради липсата на почвена влага.
 
Подобно е състоянието и на ечемика. Обследването показва, че само 2,1% от засетите площи с ечемик са в много добро състояние, 46,1% са в добро състояния, а 51,8% са средни. Фитосанитарният статус на посевите е добър, не се наблюдават болести и измръзване.