Цената на земеделската земя и на арендата в България ще се увеличават и през 2014 г., но с по-плавни темпове в сравнение с периода от 2010 до 2012 г., показват анализи на Националния статистически институт (НСИ). Прогнозите сочат, че това увеличение ще е в рамките на 10-15% на двугодишна база, а в средносрочен аспект се очаква стагнация в цените на земеделската земя.

 

Според анализи на НСИ сред основните причини за прогнозите е намаляването на субсидиите по директните плащания за периода 2014-2020 г. за големите стопанства за сметка на увеличаването на финансовото подпомагане на малките земеделски стопанства (между 1 и 230 ха), което ще доведе до спад в арендоването на земеделска земя. Статистиците пресмятат, че цената на земята няма да е сериозно и заради трайната тенденция на овехтяване и лошо стопанисване на земеделската инфраструктура, както и заради нерешеният проблем с разпокъсаността на собствеността на земеделската земя в България.

 

В анализите си НСИ посочва още, че причини за очакваната стагнация на пазара на земя са: отшумяването на финансовата криза и свързаното с тона намаляване на инвеститорския интерес към земеделската земя като нискорискова инвестиция; въвеждането на държавни регулации в сектора, ограничаващи достъпа до пазара; отлив на спекулативните инвеститори в сектора; свръхпроизводство на основни култури в световен мащаб, водещо до намаляване на цените на основните суровини от земеделие.

 

По данни на НСИ, цената на 1 дка земеделска земя през 2011 г. се увеличил с 42.7% в сравнение с 2010 г. и с 37.4% - през 2012 г. Най-значително е нарастването на цената на овощните градини – със 17.4% през 2011 г. и с 45% - през 2012 г. По отношение на размера на арендуваната земеделска земя данните от изследването показват известно намаление на площите през 2011 г – с 3.1%, докато през 2012 г. е регистриран ръст от 23.4%. Средният размер на площта на един договор за аренда/наем на земеделска земя през последите 3 г. е 16-18 дка.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!