През първата седмица на новата 2016/2017 маркетингова година през Пристанище Варна са изнесени общо 78 хил. тона пшеница, при липса на експорт за същия период на 2015 г.  Това сочи Оперативният анализ за основните земеделски култури, изготвен от Министерство на земеделието и храните.
 
До момента през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица. 
 
 
Равносметка за пазарна година 2015/2016 г.
 
По предварителни данни на НСИ, за периода юли 2015 г. – април 2016 г. от страната са изнесени общо 3 043,9 хил. тона пшеница, 437,8 хил. тона ечемик и 321 хил. тона рапица. В сравнение със същия период на предходната маркетингова година, експортът на пшеница нараства с около 7%, докато този на ечемик и рапица намалява съответно с около 18% и 31%.
 
През последната седмица на Пристанище Варна са натоварени 9 хил. тона царевица и 43,5 хил. тона слънчоглед за експорт. Общо за периода 1 септември 2015 г. – 10 юли 2016 г., износът на царевица през порта намалява с 44,6% на годишна база, а този на слънчоглед – с 18,7%.
 
 
От началото на текущата 2015/2016 маркетингова година до момента не е отчетен износ на царевица и слънчоглед от „Пристанище Бургас“ ЕАД.
 
По предварителни данни на НСИ, общият износ на царевица за периода септември 2015 – април 2016 г. възлиза на 1 090,7 хил. тона, а този на слънчоглед – на 485,8 хил. тона, съответно с 43% и 36,6% по-малко на годишна база.
 
Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 1 юли 2015 г. до 10 юли 2016 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.