Депутатите ще гласуват промени в Закона за опазване на земеделските земи. С промените в Закона за опазване на земеделските земи се облекчава режимът за утвърждаването на площадки, за проектирането на трасета и промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, съобщи БНР.

 

Без промяна на предназначението на нивите ще могат да се изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, разположени на терена, като тяхната застроена площ, заедно с прилежащите територии на всяка една от тях, е до 15 кв. м. С промените се предлага решението на комисията за земеделските земи за утвърждаване на площадки и трасета да подлежат за обжалване пред Върховния административен съд. Целта е да се налагат санкции на лицата, които са собственици на изградени обекти в земеделски земи, без променено предназначение.

 

С промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност се въвеждат допълнителни изисквания към ветеринарните лекари. Те ще трябва най-малко веднъж на два месеца да извършват клинични прегледи и проверка на официалната идентификация на животните в животновъдните обекти, с които имат договори за обслужване.

 

Депутатите ще гласуват и възможността за достъп до обществена информация да се извършва и по електронен път при поискване на заявителя, без да се изисква електронен подпис. Това според вносителите ще облекчи значително достъпа до обществена информация и ще повиши прозрачността в работата на администрациите при поискване на такава от обществения сектор.


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!